MICE관광연구 편집위원회 규정개정 안내  2019-12-05
2019 추계학술대회 최종 프로그램  2019-12-05
2019 MICE관광학회 추계학술대회 및...  2019-11-10
2019 MICE 정책포럼 개최 안내 (...  2019-11-10